Działania promocyjne

Policja.pl

Broszura informacyjna dla szkół wyższych

W ramach projektu "Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" została opublikowana broszura informacyjna dla szkół wyższych o numerze ISBN: 978-83-941252-2-6, która jest skierowana do studentów, którzy studiują na kierunkach związanych ze współpracą międzynarodową, bezpieczeństwem lub też interesują się problematyką dotyczącą SIS II.

Poruszone są w niej zagadnienia dotyczące m.in.:

  • idei i podstawowych zadań SIS,
  • drogi polskiej Policji do strefy Schengen,
  • aspektów prawnych wdrażania SIS II w Policji,
  • misji ewaluacyjnych – weryfikacji wdrożenia i przestrzegania dorobku prawnego Schengen,
  • podstawowych różnic pomiędzy ekstradycją i europejskim nakazem aresztowania,
  • zakazu wjazdu lub pobytu w strefie Schengen,
  • międzynarodowych poszukiwań osób zaginionych kanałem SIS,
  • międzynarodowych poszukiwań przedmiotów kanałem SIS,
  • tożsamości przywłaszczonej.

Broszura zawiera także informacje o projekcie i funduszach norweskich.

Broszura została przesłana do  szkół wyższych  prowadzących studia na kierunkach związanych ze współpracą międzynarodową i bezpieczeństwem, a także bibliotek wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania.

Powrót na górę strony