Konferencje krajowe

Policja.pl

Konferencja krajowa w Poznaniu (2014r.)

Data publikacji 12.09.2014

W dniach 03–05.09.2014 r. w Poznaniu odbyła się pierwsza z pięciu konferencji krajowych zorganizowanych przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, realizowanych w ramach projektu „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009 -2014).

Tematem przewodnim w/w konferencji była jakość danych wprowadzanych do SIS pod kątem ich dostosowania do wymogów SIS II oraz kwestie związane z tożsamością przywłaszczoną.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele:

 • Prokuratury Generalnej,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Prokuratur Okręgowych,
 • Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • jednostek terenowych Policji,
 • Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
 • Biura Służby Kryminalnej KGP.

Podczas wspomnianej powyżej konferencji poruszone zostały m. in. następujące kwestie:

 • Proces dostosowania wpisów zmigrowanych z SIS I do wymagań SIS II na przykładzie działań zastosowanych przez Policję jako jednego z użytkowników SIS,
 • Wymagania dotyczące dostosowania wpisów z art. 26 Decyzji 533/2007 – kontekst prawny,
 • Dostosowywanie wpisów zmigrowanych z SIS 1 do SIS II z art. 26, 32, 34 Decyzji 533/2007 (95 KWS) z punktu widzenia Ministerstwa Sprawiedliwości jako jednego z użytkowników SIS posiadających uprawnienia do wprowadzania ww. wpisów: plan działania, skala obciążenia, trudności w zakresie prowadzonych działań.
 • Proces usuwania wpisów z art. 34 Decyzji 533/2007 z punktu widzenia Ministerstwa Sprawiedliwości jako jednego z użytkowników SIS posiadających uprawnienia do wprowadzania ww. wpisów.
 • Przygotowanie UK do udziału w SIS II oraz charakterystyka współpracy ze stroną brytyjską w obszarze ENA.
 • Tożsamość przywłaszczona w SIS II - kategorie tożsamości przetwarzane w SIS II, wprowadzanie i jakość danych dotyczących aliasu/tożsamości przywłaszczonej, pojęcia, podstawy prawne, rozwiązania proceduralne.

Prelegentami byli przedstawiciele:

 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
 • Biura Służby Kryminalnej KGP.

 

Kolejna konferencja krajowa odbędzie się w dniach 08–10.10.2014r. we Wrocławiu, a jej tematem przewodnim będą poszukiwania osób zaginionych.

 

Powrót na górę strony