Konferencje międzynarodowe

Policja.pl

Konferencja międzynarodowa w Krakowie (2015r.)

W dniach 02 – 04 września 2015 r. w Krakowie odbywa się kolejna (ósma) z konferencji organizowanych przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu "Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II", dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Konferencja międzynarodowa została otwarta przez nadinsp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, oraz insp. Rafała Łysakowskiego, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Tematem przewodnim są kwestie dotyczące wpisów wprowadzonych do SIS na podstawie art. 24 (tj. wpisy dotyczące obywateli państw trzecich, w odniesieniu, do których został dokonany wpis w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt w strefie Schengen) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiejgeneracji (SIS II).

Zamiarem organizatorów konferencji (BMWP KGP) jest możliwie najszersze przedstawienie wspomnianej powyżej problematyki, a także poruszenie najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku w strefie Schengen w kontekście narastającej fali migracji i związanych z nią ewentualnych zagrożeń.

Dlatego też podczas konferencji zostaną przedstawione i omówione kwestie związane z ww. wpisami z art. 24 Rozporządzenia 1987/2006 ze szczególnym podkreśleniem i zwróceniem uwagi na ten aspekt i możliwe działania Państw Członkowskich, które przy zachowaniu podstawowych zasad funkcjonowania strefy Schengen (m. in. swoboda przepływu osób), mogą współpracować i wykorzystywać dostępne narzędzia, np. SIS, by zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Przedstawione zostaną np. aktualne statystyki wpisów, a także doświadczenia wybranych Państw Członkowskich, obejmujące praktyczne aspekty współpracy, procedury (również dotyczące procesu konsultacji na podstawie art. 25 KWS). Z punktu widzenia efektywności wykorzystania SIS, również pod katem wpisów z art. 24 Rozporządzenia 1987/2006, i podniesienia poziomy współpracy pomiędzy użytkownikami systemu, omówione będązagadnienia jakości danych w ww. wpisach w kontekście korzystania z prawa dostępu do danych osobowych przetwarzanych w SIS II – problemy z identyfikacją tożsamości osób, jak też wprowadzanie do SIS wpisów w celu odmowy wjazdu danych osób, które stanowią lub mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

Ponadto podczas konferencji zostanie przypomniany również, pojawiający się  wielokrotnie na posiedzeniach Grupy Roboczej Rady ds. Schengen – SIS/SIRENE, temat warunków dokonywania wpisów dotyczących obywateli państw trzecich, którzy podlegająśrodkom ograniczającym wprowadzonym zgodnie z art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej (art. 26 Rozporządzenia 1987/2006).

W konferencji bierze udział 90 uczestników:

  • 54 gości zagranicznych: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady, Europejskiej Sieci Migracyjnej),
  • 36 gości krajowych: przedstawiciele FRONTEX, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Urzędów Wojewódzkich, Prokuratury Apelacyjnej, Policji (Centralne Biuro Śledcze Policji, szkoła Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej KGP, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP).

Kolejna konferencja(krajowa), organizowana w ramach projektu "Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II", odbędzie się we Wrocławiu w dniach 07-09 października 2015 r.

Powrót na górę strony