Szkolenia specjalistyczne

Policja.pl

Szkolenia „Daktyloskopia i badania biologiczne”

Szkolenia „Daktyloskopia i badania biologiczne” są skierowane do operatorów polskiego Biura SIRENE.

Podczas szkoleń poruszane będą zagadnienia dotyczące:

  • międzynarodowej automatycznej wymiany danych DNA w ramach postanowień Decyzji Prum,
  • roli Bazy Danych DNA w poszukiwaniach osób zaginionych oraz identyfikacji NN zwłok,
  • podstaw prawnych i funkcjonowania zbioru danych daktyloskopijnych.

W 2014r. przewidziane są 3 edycje szkoleń, łącznie dla 60 osób.

  • Zdjęcia ze szkolenia w Puławach w dniu 26.09.2014r.

  • Zdjęcia ze szkolenia w Puławach w dniu 24.10.2014r.

Powrót na górę strony