Szkolenia specjalistyczne

Policja.pl

Szkolenia „Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz wymiana informacji innymi kanałami policyjnymi”

Szkolenia „Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz wymiana informacji innymi kanałami policyjnymi” są skierowane głównie do funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji, jednostek terenowych Policji oraz Biura SIRENE.

Podczas szkoleń poruszane będą zagadnienia dotyczące:

  • procedur postępowania w związku z dokonaniem sprawdzeń w SIS II,
  • wykorzystania produktów i usług dostępnych za pośrednictwem EUROPOL'u,
  • wykorzystania baz INTERPOL'u do prowadzenia poszukiwań osób i przedmiotów na obszarze całego świata,
  • ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas szkolenia.

W 2015r. przewidzianych jest 10 edycji szkoleń, łącznie dla 250 osób.

Powrót na górę strony