Kierownictwo i struktura

Policja.pl

Kierownictwo i struktura

Dyrektor
Biura Ruchu Drogowego

insp. Piotr Owsiewski

 

Z-ca Dyrektora
Biura Ruchu Drogowego

insp. Robert Koźlak

 

Naczelnik
Wydziału Nadzoru i Profilaktyki

mł. insp. Agnieszka Sałkowska

 

Naczelnik
Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego

insp. Leszek Jankowski

 

 

Struktura Biura Ruchu Drogowego

 

Struktura Biura Ruchu Drogowego

 

Struktura Biura Ruchu Drogowego (wersja opisowa):
Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Dyrektorowi podlegają: Zastępca Dyrektora i Zespół Ogólny
Zastępcy Dyrektora podlegają: Wydział Opiniodawczo-Analityczny i Wydział Nadzoru i Profilaktyki

 

Powrót na górę strony