Kontakt - Policja.pl

Kontakt

Dyrektor Gabinetu KGP

insp. Robert ŻÓŁKIEWSKI

 

Zastępca Dyrektora Gabinetu KGP

insp. Iwona KUC

 

sekretariat: tel. 47 72 127 34, fax. 47 72 128 73, e-mail: gabinetkgp@policja.gov.pl

 

Wydział Prezydialny

         Naczelnik Wydziału                                                              

         Dorota KOWALSKA-GOŚ                                      47 72 126-56

         Zastępca Naczelnika

         Katarzyna Popławska                                            47 72 125-41

 

Wydział do spraw analiz i kontroli zarządczej
sekretariat:  tel. 
47 721 24 16, fax 47 721 23 09, email: ga.gabinetkgp@policja.gov.pl

         Naczelnik Wydziału

         nadkom. Marta LADOWSKA

         Radca
         mł. insp. Jadwiga KUBIK                                      47 72 125-86


Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego
sekretariat
: tel. 47 72 152 61, e-mail: gc.ceremonial@policja.gov.pl

 

        Naczelnik Wydziału
       
 mł. insp. Roman MACIEJEWSKI                         47 72 152-61

 

         Zastępca Naczelnika
    
     kom. Damian PASIK                                             47 72 563-56                                                   

       

Wydział Wsparcia Kierownictwa

         Naczelnik Wydziału
        
mł. insp. Paweł BŁOŃSKI                                    47 72 139-79, 47 72 144-99

         Zastępca Naczelnika
         
                                                                            47 72 135-13

 

Wydział Edukacji Historycznej 

Naczelnik Wydziału

        insp. Robert HOROSZ                                         47 72 119-99, 

         Zastępca Naczelnika

 

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

 

         Radca
        
mł. insp. Krzysztof ŁASZKIEWICZ                       47 72 122-58

 

KANCELARIA:
        
tel. 47 72 131 41, fax 47 72 126 70

Powrót na górę strony