Kontakt - Policja.pl

Dyrektor Gabinetu KGP

mł. insp. Iwona KUC

 

Zastępca Dyrektora Gabinetu KGP

insp. Dariusz MATUSIAK

 

sekretariat: tel. (22) 60 127 34, fax. (22) 60 128 73, e-mail: gabinetkgp@policja.gov.pl

 

Wydział Prezydialny

        Naczelnik Wydziału                                            22-60 126-56

         mł. insp. Krzysztof Mróz                                            

         Zastępca Naczelnika 
         Dorota Kowalska-Goś                                                 22-60 126-56

                                                                                                

Wydział do spraw analiz i kontroli zarządczej
sekretariat:  tel. 
22 601 24 16, fax 22 601 23 09, email: gip.gabinetkgp@policja.gov.pl

         Naczelnik Wydziału
       
  mł. insp. Arkadiusz JASIŃSKI                                             

 

Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego
sekretariat
: tel. 22 601 52 61, e-mail: gc.ceremonial@policja.gov.pl

 

        Naczelnik Wydziału
       
 podinsp. Roman MACIEJEWSKI                                    22-60 152-61

 

         Zastępca Naczelnika
         
nadkom. Hubert KACZOROWSKI                                 22-60 152-61                                                    

       

Wydział Wsparcia Kierownictwa

         Naczelnik Wydziału
       
 mł. insp. Joanna LAZAR                                               22-60 139-79, 22-60 144-99

         Zastępca Naczelnika
         
Alicja GRASKA                                                              22-60 135-13

 

         Radca

         mł. insp. Jadwiga KUBIK                                                22-60 125-86

 

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

         Radca
        
mł. insp. Krzysztof ŁASZKIEWICZ                                   22-60 122-58

 

KANCELARIA:
        
tel. (22) 60 131 41, fax (22) 60 126 70

Powrót na górę strony
Polska Policja