Główny Sztab Policji

 

Dyrektor Głównego Sztabu Policji

sekretariat:

nr tel.: 022 60 130 04
nr fax: 022 60 148 77
e-mail: kancelaria.gsp@policja.gov.pl


Zastępca Dyrektora

sekretariat:

nr tel.: 022 60 122 75
nr fax: 022 60 148 77
e-mail: kancelaria.gsp@policja.gov.pl
 
 
Zarząd Lotnictwa Policji

sekretariat:

nr tel.: 022 60 137 37
nr fax: 022 60 137 36
 
 
Wydział Operacyjny

sekretariat:

nr tel.: 022 60 122 02
nr fax: 022 60 152 59
 
 
Wydział  Dyżurnych


nr tel.: 022 60 120 45
nr fax: 022 60 153 01
 
 
Dyżurny KGP

nr tel.: 22 60 12012, 22 60 13538, 22 60 12339, 22 60 12163, 22 60 13302
nr fax: 22 497931, 120 71
e-mail: dokgp@policja.gov.pl
 
Sekcja Przygotowań Obronnych Policji GSP KGP
 
nr tel:  022 60 125 87
nr tel:  022 60 130 04
e-mail: kancelaria.gsp@policja.gov.pl
 
 
Kancelaria Głównego Sztabu Policji

nr tel.: 022 60 142 95
nr fax: 022 60 142 77, 142 49.
Powrót na górę strony