GSP Struktura i zakres zadań

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji


Naczelnik

mł. insp. Jacek Witas 


tel: 022 60-122-02
faks: 022 60-152-59


Zadania wydziału:

  • wypracowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych dla jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zarządzania kryzysowego ratownictwa i ochrony ludności oraz przygotowań obronnych;
  • opracowywanie, aktualizacja procedur i planów reagowania w sytuacjach kryzysowych; 
  • opracowywanie zasad sprawowania przez Policję ochrony infrastruktury krytycznej;
  • inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w jednostkach organizacyjnych Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny;
  • koordynowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przygotowania Policji do funkcjonowania w stanach nadzwyczajnych zagrożeń państwa;
  • koordynowanie oraz nadzór nad przygotowaniem negocjatorów do prowadzenia negocjacji policyjnych i działań negocjacyjnych;
  • koordynowanie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Policji.

 

Powrót na górę strony