GSP Struktura i zakres zadań

                     WYDZIAŁ OPERACYJNYNACZELNIK

mł.insp. Wojciech DOBROWOLSKI

tel: 022 60-122-02

faks: 022 60-152-59

 

  • Podnoszenie standardów działań Policji w obszarze bezpieczeństwa imprez masowych;
  • Opracowywanie i wdrażanie systemowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych usprawniających proces zarządzania działaniami policyjnymi, przetwarzanie informacji dotyczących wystąpień o charakterze masowym oraz zapewnienie współpracy w zakresie podejmowanych przez Policję działań zabezpieczających;
  • Udział w opracowywaniu projektów aktów normatywnych i dokumentów decyzyjnych regulujących problematykę działań policyjnych w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • Opracowywanie dokumentacji planistycznej na potrzeby strategicznych działań policyjnych;
  • Prowadzenie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas masowych imprez sportowych;
  • Współpraca z narodowymi punktami wymiany informacji do spraw bezpieczeństwa meczów piłki nożnej państw Unii Europejskiej (oraz stowarzyszonych);
  • Analizowanie i koordynowanie procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w etatowych i nieetatowych oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji, opracowywanie procedur taktyki ich działania;
  • Analizowanie stanu wyposażenia i uzbrojenia oddziałów Policji – określanie standardów wyposażenia i koordynowanie zaopatrywania w sprzęt, wdrażanie nowego sprzętu.
Powrót na górę strony