GSP Struktura i zakres zadań

               WYDZIAŁ DYŻURNYCH


NACZELNIK
mł. insp. Edyta KOSTAŃCZUK

nr tel.: 47 72 120 45

nr fax.: 47 72 148 77

e-mail: gsp.wd.sekretariat@policja.gov.pl


Zadania:

  1. Zapewnienie funkcjonowania całodobowego Stanowiska Kierowania KGP;
  2. Zarządzanie i koordynowanie działaniami Policji o zasięgu ogólnokrajowym,
  3. Monitorowanie procesów związanych z wykonywaniem zadań przez służby dyżurne w jednostkach organizacyjnych Policji;
  4. Zapewnienie całodobowego funkcjonowania Stacji Szyfrów KGP;
  5. Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji w tym terminowość, poprawność, zasadność wprowadzanych danych a także w zakresie analizy i gromadzenia danych;
  6. Monitorowanie zmian w przepisach prawa, inicjowanie prac legislacyjnych oraz opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych;
  7. Organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników WD GSP KGP.

 
Powrót na górę strony