Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego realizuje zadania związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego celem wspierania Komendanta Głównego Policji w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w KGP oraz czynności doradcze.

Powrót na górę strony