Aktualności

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie nr 1073 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja