Statystyki i raporty

Policja.pl

Raport o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki organizacyjne Policji w 2006 roku

Prezentowany poniżej Raport o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki organizacyjne Policji w 2006 roku został opracowany w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego KGP przede wszystkim dla praktyków z Policji i innych podmiotów zajmujących się zapobieganiem patologiom społecznym, w tym przestępczości, jak również z myślą o środowiskach naukowych badających te problemy społeczne.   

Przekazując go do wykorzystania w codziennej służbie, pracy lub działalności społecznej pragniemy podziękować policjantom, z komend wojewódzkich i stołecznej Policji oraz powiatowych, miejskich i rejonowych, jak również komisariatów Policji, za wkład wniesiony w jego opracowanie poprzez profesjonalną realizację zadań służbowych z zakresu prewencji kryminalnej.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony