Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

Policja.pl

Liczba specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych oraz liczba kontroli sufo

Liczba specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – stan na dzień 31.12.2019 r.*

 

L.p.

jednostka organizacyjna policji

przedsiębiorcy koncesjonowani w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, posiadający pozwolenie na broń na okaziciela

wewnętrzne służby ochrony

łącznie

1.

KWP w Białymstoku

8

10

18

2.

KWP w Bydgoszczy

22

8

30

3.

KWP w Gdańsku

44

17

61

4.

KWP w Gorzowie Wlkp.

27

2

29

5.

KWP w Katowicach

73

14

87

6.

KWP w Kielcach

26

11

37

7.

KWP w Krakowie

47

19

66

8.

KSP

94

26

120

9.

KWP w Lublin

39

24

63

10.

KWP w Łodzi

46

12

58

11.

KWP w Olsztyn

14

6

20

12.

KWP w Opole

16

3

19

13.

KWP w Poznaniu

62

18

80

14.

KWP z/s w Radomiu

43

24

67

15.

KWP w Rzeszów

19

8

27

16.

KWP we Wrocławiu

58

9

67

17.

KWP w Szczecinie

15

5

20

   suma

653

216

869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

 

Liczba przeprowadzonych kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w 2019 r.*

 

L.p.

Jednostka

Liczba kontroli

1.

KWP Białystok

37

2.

KWP Bydgoszcz

12

3.

KWP Gdańsk

29

4.

KWP Gorzów Wlkp.

5

5.

KWP Katowice

46

6.

KWP Kielce

18

7.

KWP Kraków

45

8.

KSP

56

9.

KWP Lublin

33

10.

KWP Łódź

18

11.

KWP Olsztyn

26

12.

KWP Opole

7

13.

KWP Poznań

28

14.

KWP Radom

43

15.

KWP Rzeszów

20

16.

KWP Szczecin

17

17.

KWP Wrocław

29

18.

KGP

1

suma

470

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

                                                                                                                                                                                                       

 

Liczba specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – stan na dzień 31.12.2018 r.*

 

L.p.

jednostka organizacyjna policji

przedsiębiorcy koncesjonowani w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, posiadający pozwolenie na broń na okaziciela

wewnętrzne służby ochrony

łącznie

1.

KWP w Białymstoku

8

10

18

2.

KWP w Bydgoszczy

39

8

47

3.

KWP w Gdańsku

46

18

64

4.

KWP w Gorzowie Wlkp.

24

2

26

5.

KWP w Katowicach

78

14

92

6.

KWP w Kielcach

27

13

40

7.

KWP w Krakowie

49

20

69

8.

KSP

99

25

124

9.

KWP w Lublin

37

25

62

10.

KWP w Łodzi

48

13

61

11.

KWP w Olsztyn

15

6

21

12.

KWP w Opole

16

3

19

13.

KWP w Poznaniu

67

19

86

14.

KWP z/s w Radomiu

42

25

67

15.

KWP w Rzeszów

17

8

25

16.

KWP we Wrocławiu

46

6

52

17.

KWP w Szczecinie

14

5

19

   suma

672

220

892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

 

Liczba przeprowadzonych kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w 2018 r.*

 

L.p.

Jednostka

Liczba kontroli

1.

KWP Białystok

35

2.

KWP Bydgoszcz

19

3.

KWP Gdańsk

33

4.

KWP Gorzów Wlkp.

4

5.

KWP Katowice

49

6.

KWP Kielce

16

7.

KWP Kraków

37

8.

KSP

60

9.

KWP Lublin

38

10.

KWP Łódź

16

11.

KWP Olsztyn

28

12.

KWP Opole

6

13.

KWP Poznań

37

14.

KWP Radom

62

15.

KWP Rzeszów

18

16.

KWP Szczecin

17

17.

KWP Wrocław

33

suma

508

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

                                                                                                                                                                                                                   

 

Liczba specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – stan na dzień 31.12.2017 r.*

 

L.p.

jednostka organizacyjna policji

przedsiębiorcy koncesjonowani w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, posiadający pozwolenie na broń na okaziciela

wewnętrzne służby ochrony

łącznie

1.

KWP w Białymstoku

8

10

18

2.

KWP w Bydgoszczy

39

9

48

3.

KWP w Gdańsku

48

20

68

4.

KWP w Gorzowie Wlkp.

25

2

27

5.

KWP w Katowicach

75

14

89

6.

KWP w Kielcach

26

13

39

7.

KWP w Krakowie

48

20

68

8.

KSP

101

27

128

9.

KWP w Lublin

38

25

63

10.

KWP w Łodzi

52

14

66

11.

KWP w Olsztyn

18

6

24

12.

KWP w Opole

15

3

18

13.

KWP w Poznaniu

71

19

90

14.

KWP z/s w Radomiu

42

25

67

15.

KWP w Rzeszów

17

8

25

16.

KWP we Wrocławiu

51

6

57

17.

KWP w Szczecinie

15

5

20

   suma

689

226

915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

 

Liczba przeprowadzonych kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w 2017 r.*

 

L.p.

Jednostka

Liczba kontroli

1.

KWP Białystok

35

2.

KWP Bydgoszcz

13

3.

KWP Gdańsk

44

4.

KWP Gorzów Wlkp.

2

5.

KWP Katowice

57

6.

KWP Kielce

23

7.

KWP Kraków

59

8.

KSP

57

9.

KWP Lublin

34

10.

KWP Łódź

21

11.

KWP Olsztyn

35

12.

KWP Opole

8

13.

KWP Poznań

40

14.

KWP Radom

65

15.

KWP Rzeszów

17

16.

KWP Szczecin

19

17.

KWP Wrocław

37

suma

566

* dane uzyskane z KWP/KSP

________________________________________________________________________________________________________

 

Liczba specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – stan na dzień 31.12.2016 r.*

 

L.p.

jednostka organizacyjna policji

przedsiębiorcy koncesjonowani w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, posiadający pozwolenie na broń na okaziciela

wewnętrzne służby ochrony

łącznie

1.

KWP w Białymstoku

11

8 19

2.

KWP w Bydgoszczy

39

9 48

3.

KWP w Gdańsku

47

19

66

4.

KWP w Gorzowie Wlkp.

30

2

32

5.

KWP w Katowicach

78

14

92

6.

KWP w Kielcach

24

13

37

7.

KWP w Krakowie

45

20

65

8.

KSP

98

27

125

9.

KWP w Lublin

38

26

64

10.

KWP w Łodzi

57

14

71

11.

KWP w Olsztyn

18

6

24

12.

KWP w Opole

14

3

17

13.

KWP w Poznaniu

71

19

90

14.

KWP z/s w Radomiu

42

26

68

15.

KWP w Rzeszów

16

8

24

16.

KWP we Wrocławiu

51

6

57

17.

KWP w Szczecinie

15

5

20

   suma

691

228

919

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

 

Liczba przeprowadzonych kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w 2016 r.*

 

L.p.

Jednostka

Liczba kontroli

1.

KWP Białystok

35

2.

KWP Bydgoszcz

17

3.

KWP Gdańsk

40

4.

KWP Gorzów Wlkp.

0

5.

KWP Katowice

55

6.

KWP Kielce

24

7.

KWP Kraków

58

8.

KSP

58

9.

KWP Lublin

36

10.

KWP Łódź

21

11.

KWP Olsztyn

36

12.

KWP Opole

8

13.

KWP Poznań

48

14.

KWP Radom

71

15.

KWP Rzeszów

24

16.

KWP Szczecin

18

17.

KWP Wrocław

38

suma

587

* dane uzyskane z KWP/KSP

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Liczba specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – stan na dzień 31.12.2015 r.*

 

L.p.

jednostka organizacyjna policji

przedsiębiorcy koncesjonowani w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, posiadający pozwolenie na broń na okaziciela

wewnętrzne służby ochrony

łącznie

1.

KWP w Białymstoku

7

11

18

2.

KWP w Bydgoszczy

38

9

47

3.

KWP w Gdańsku

54

19

73

4.

KWP w Gorzowie Wlkp.

29

2

31

5.

KWP w Katowicach

78

15

93

6.

KWP w Kielcach

23

13

36

7.

KWP w Krakowie

51

20

71

8.

KSP

96

27

123

9.

KWP w Lublin

38

28

66

10.

KWP w Łodzi

54

14

68

11.

KWP w Olsztyn

18

7

25

12.

KWP w Opole

15

3

18

13.

KWP w Poznaniu

68

19

87

14.

KWP z/s w Radomiu

43

26

69

15.

KWP w Rzeszów

16

8

24

16.

KWP we Wrocławiu

50

6

56

17.

KWP w Szczecinie

18

5

23

   suma

696

232

928

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Liczba przeprowadzonych kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w 2015 r.*

 

L.p.

Jednostka

Liczba kontroli

1.

KWP Białystok

36

2.

KWP Bydgoszcz

19

3.

KWP Gdańsk

48

4.

KWP Gorzów Wlkp.

9

5.

KWP Katowice

56

6.

KWP Kielce

31

7.

KWP Kraków

72

8.

KSP

64

9.

KWP Lublin

37

10.

KWP Łódź

11

11.

KWP Olsztyn

41

12.

KWP Opole

9

13.

KWP Poznań

41

14.

KWP Radom

86

15.

KWP Rzeszów

29

16.

KWP Szczecin

23

17.

KWP Wrocław

40

suma

652

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Liczba specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – stan na dzień 31.12.2014 r.*

 

L. p.

 

jednostka organizacyjna policji

 

przedsiębiorcy koncesjonowani w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, posiadający pozwolenie na broń na okaziciela

 wewnętrzne służby ochrony

 łącznie

1.

KWP w Białymstoku

10

11

21

2.

KWP w Bydgoszczy

40

9

49

3.

KWP w Gdańsku

53

21

74

4.

KWP w Gorzowie Wlkp.

29

2

31

5.

KWP w Katowicach

83

19

102

6.

KWP w Kielcach

26

14

40

7.

KWP w Krakowie

52

21

73

8.

KSP

132

28

160

9.

KWP w Lublin

37

30

67

10.

KWP w Łodzi

53

14

67

11.

KWP w Olsztyn

17

6

23

12.

KWP w Opole

14

5

19

13.

KWP w Poznaniu

70

20

90

14.

KWP z/s w Radomiu

45

25

70

15.

KWP w Rzeszów

18

8

26

16.

KWP we Wrocławiu

59

7

66

17.

KWP w Szczecinie

21

5

26

   suma

759

245

1004

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Liczba przeprowadzonych kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
w 2014 r.*

 

L.p.

Jednostka

Liczba kontroli

1.

KWP Białystok

35

2.

KWP Bydgoszcz

11

3.

KWP Gdańsk

34

4.

KWP Gorzów Wlkp.

9

5.

KWP Katowice

72

6.

KWP Kielce

31

7.

KWP Kraków

60

8.

KSP

63

9.

KWP Lublin

23

10.

KWP Łódź

11

11.

KWP Olsztyn

38

12.

KWP Opole

6

13.

KWP Poznań

45

14.

KWP Radom

67

15.

KWP Rzeszów

21

16.

KWP Szczecin

22

17.

KWP Wrocław

37

suma

585

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Liczba przeprowadzonych kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
w 2013 r.

 

Lp

Jednostka

Liczba kontroli

1

KWP Białystok

39

2

KWP Bydgoszcz

25

3

KWP Gdańsk

41

4

KWP Gorzów Wlkp.

7

5

KWP Katowice

58

6

KWP Kielce

29

7

KWP Kraków

66

8

KSP

68

9

KWP Lublin

26

10

KWP Łódź

11

11

KWP Olsztyn

37

12

KWP Opole

8

13

KWP Poznań

37

14

KWP Radom

68

15

KWP Rzeszów

28

16

KWP Szczecin

24

17

KWP Wrocław

36

18

KGP

1

 

suma

609

 

* dane uzyskane z KWP/KSP

______________________________________________________________________________________________________

 

Liczba przeprowadzonych kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
w 2012 r.*

 

L.p.

Jednostka

Liczba kontroli

1

KWP Białystok

52

2

KWP Bydgoszcz

23

3

KWP Gdańsk

45

4

KWP Gorzów Wlkp.

7

5

KWP Katowice

73

6

KWP Kielce

27

7

KWP Kraków

54

8

KSP

49

9

KWP Lublin

30

10

KWP Łódź

14

11

KWP Olsztyn

39

12

KWP Opole

8

13

KWP Poznań

47

14

KWP Radom

58

15

KWP Rzeszów

32

15

KWP Szczecin

13

17

KWP Wrocław

31

18

KGP

2

 

suma

604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dane uzyskane z KWP/KSP i dane KGP

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja