Aktualności

Policja.pl

Konferencja krajowa w Gdańsku (2015r.)

W dniach 15 – 17 kwietnia 2015 r. w Gdańsku odbywa się konferencja krajowa organizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Konferencji przewodniczy insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, który uroczyście otworzył konferencję.

Tematem przewodnim jest pomoc prawna w sprawach karnych. W agendzie konferencji zaplanowano omówienie problematyki międzynarodowej pomocy prawnej, w tym: 

  •  międzynarodowa współpraca karna realizowana przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania, 
  •  kanały wymiany informacji w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej, 
  •  formy pomocy prawnej pozostające we właściwości Policji, 
  •  ściganie sprawców przestępstw oraz zwalczania przestępczości i wydawanie ENA w sytuacjach, gdy nie jest znane miejsce pobytu poszukiwanego oraz poszukiwania osób ściganych przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości ukrywających się na terenie państw spoza strefy Schengen, 
  •  Europejska Sieć Sądowa do spraw karnych, 
  •  Europejski Nakaz Dochodzeniowy. 

Łącznie w konferencji bierze udział 50 zaproszonych gości.

czytaj więcej

Powrót na górę strony