Aktualności

Policja.pl

Konferencja międzynarodowa we Wrocławiu (2015r.)

Data publikacji 07.05.2015

W dniach 6 – 8 maja 2015 r. we Wrocławiu odbywa się druga konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

To już piąta konferencja związana z funkcjonowaniem SIS II i możliwa do realizacji dzięki środkom finansowym uzyskanym na ww. projekt.

W konferencji bierze udział 60 uczestników, w tym:

  • 28 gości zagranicznych, którzy reprezentują:

Biura SIRENE innych Państw Członkowskich,
Komisję Europejską.

  • 32 gości krajowych, którzy reprezentują:

Prokuraturę Generalną,
Prokuratury Okręgowe,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Straż Graniczną,
Komendę Główna Policji oraz jednostki terenowe Policji.

Tematem przewodnim konferencji jest:

  • dokonywanie do SIS wpisów z art. 26 Decyzji 533/2007,
  • Europejski Nakaz Aresztowania,
  • ekstradycja.


Kolejna konferencja, organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, będzie konferencją krajową – odbędzie się ona w Kielcach w dniach 1 – 3 czerwca 2015 r. Konferencja ta będzie miała charakter typowo policyjny i z tego punktu widzenia zostaną przedstawione kwestie związane z funkcjonowaniem i wykorzystaniem przez Policję SIS II - nowe funkcjonalności, możliwości systemu do wykorzystania przez Policję, procedury wewnętrzne Policji, problemy i wątpliwości związane z wymianą informacji.

czytaj więcej

Powrót na górę strony