Aktualności

Policja.pl

Konferencja międzynarodowa w Krakowie (2015r.)

Data publikacji 04.09.2015

W dniach 02 – 04 września 2015 r. w Krakowie odbywa się kolejna (ósma) z konferencji organizowanych przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu "Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II", dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Tematem przewodnim są kwestie dotyczące wpisów wprowadzonych do SIS na podstawie art. 24 (tj. wpisy dotyczące obywateli państw trzecich, w odniesieniu, do których został dokonany wpis w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt w strefie Schengen) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiejgeneracji (SIS II).

Zamiarem organizatorów konferencji (BMWP KGP) jest możliwie najszersze przedstawienie wspomnianej powyżej problematyki, a także poruszenie najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku w strefie Schengen w kontekście narastającej fali migracji i związanych z nią ewentualnych zagrożeń.

W konferencji bierze udział 90 uczestników: 54 gości zagranicznych (przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady, Europejskiej Sieci Migracyjnej), a także goście krajowi: przedstawiciele FRONTEX, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Urzędów Wojewódzkich, Prokuratury Apelacyjnej, Policji (Centralne Biuro Śledcze Policji, szkoła Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej KGP, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP), którzy są jednocześnie prelegentami poruszanych tematów.

Kolejna konferencja(krajowa), organizowana w ramach projektu "Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II", odbędzie się we Wrocławiu w dniach 07-09 października 2015 r.

czytaj więcej

Powrót na górę strony