Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace w Radzie ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Data publikacji 04.09.2014

Udział w pracach Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

       Przedstawiciele Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wchodzący w skład Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości wzięli udział w kolejnym posiedzeniu rady, które odbyło się w dniu 3 września 2014 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

       Posiedzeniu przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, a uczestniczyli członkowie Rady powołani zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości (Dz. Urz. MS z dnia 23 maja 2014 roku poz. 106).

       Rada jest organem doradczym i pomocniczym Ministra Sprawiedliwości w zakresie działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. W jej skład wchodzi 12 członków reprezentujących instytucje odpowiedzialne za kontakt i pomoc ofiarom przestępstw, wśród których należy wymienić: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policję, Prokuraturę Generalną, Ministerstwo Sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, fundacje działające na rzecz osób pokrzywdzonych „Federacja Subvenia Victima”, Fundacja „Dzieci Niczyje”, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

       Rada została powołana na 4-letnią kadencję, a podczas jej posiedzeń omawiane są zagadnienia związane z działaniami oraz propozycjami rozwiązań służących wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem.

       Szczegółowe informacje na temat posiedzenia, które odbyło się w miniony wtorek na stronie internetowej
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6335,posiedzenie-rady-ds-pokrzywdzonych-przestepstwem.html

 

Powrót na górę strony