Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, Poznań, 3-5 września 2014 r.

Data publikacji 10.09.2014

KONFERENCJA KRAJOWA „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, Poznań, 3-5 września 2014 r.

W dniach 3-5 września br. w Poznaniu odbyła się konferencja krajowa pt.: „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, realizowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którą otworzył Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

W konferencji, zorganizowanej przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Komend Wojewódzkich Policji.

Przedstawiciele Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji przedstawili problematykę dotyczącą procesu dostosowywania wpisów zmigrowanych z Systemu Informacyjnego Schengen I generacji (SIS I) do wymagań Systemu Informacyjnego Schengen II generacji (SIS II) jako zadanie wszystkich użytkowników systemu oraz zaprezentowano przebieg tego procesu na przykładzie działań zastosowanych przez Policję i wdrożone w tym obszarze procedury.

Podczas konferencji omówiono również procedury usuwania wpisów dotyczących osób poszukiwanych w celu ustalenia miejsca ich pobytu – art. 34 Decyzji Rady 2007/533/WSiSW w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), zaprezentowano charakterystykę współpracy ze stroną brytyjską w obszarze Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) i jej przygotowanie do udziału w SIS II oraz problematykę dodawania „tożsamości przywłaszczonej”.

Konferencja miała na celu podniesienie wiedzy specjalistycznej i umiejętności oraz wymianę doświadczeń przedstawicieli organów i służb krajowych w zakresie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen II generacji. 

Powrót na górę strony