Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przestępstwa seksualne – perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna

Data publikacji 11.09.2014

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przestępstwa seksualne – perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna”.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wspólnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową zorganizowało w dniach 8 – 9 września 2014 r. w Poznaniu ogólnopolską konferencję naukową „Przestępstwa seksualne – perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna”. Biuro Służby Kryminalnej KGP było reprezentowane przez Zastępcę Dyrektora, mł. insp. Mirosława Domańskiego oraz radcę Wydziału do walki z Handlem Ludźmi,  mł. insp. Adama Pęśko.

Zamysł organizacji konferencji wynikał z dostrzeżenia potrzeby kompleksowego spojrzenia przedstawicieli rożnych dziedzin nauki oraz praktyków na tak złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Ideą konferencji był transfer wiedzy i doświadczeń w trzech aspektach zajmujących się ta kategorią przestępczości – prawnej, psychologicznej i psychiatrycznej.

Konferencję otworzyli Dziekan WZ SWPS w Poznaniu dr hab. Anna Zalewska, Prorektor SWSP dr hab. Teresa Gardocka, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński, Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk oraz Dyrektor Projektów Strategicznych NASK Marcin Bochenek.

Przedmiotem prowadzonych rozważań były przestępstwa seksualne – począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, kazirodztwo, aż do zabójstw na tle seksualnym. Nowatorski charakter tego przedsięwzięcia naukowego polegał na wymianie doświadczeń i poglądów przez ekspertów reprezentujących obszary kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, psychologii, psychiatrii, seksuologii, co niewątpliwie przyczynić się może do sprawniejszego rozwiązywania wciąż pojawiających się w tym obszarze problemów.

Wiedza wyniesiona z konferencji powinna wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa poprzez podejmowanie działań prewencyjnych zapobiegających popełnieniu tego typu przestępstw, a w przypadku ich zaistnienia - skutecznego wykrywania, resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych, przede wszystkim tych ze zdiagnozowanymi zaburzeniami preferencji seksualnych, poprzez stosowanie właściwych środków zabezpieczających i nadzoru nad nimi oraz w głównej mierze otoczenia ofiar opieką psychologiczną.

Powrót na górę strony