Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa pionów dw. z PG i Korupcją - Poronin 2014

Data publikacji 19.09.2014

Odprawa służbowa kierownictwa Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z Naczelnikami Wydziałów dw. z Korupcją i Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji.

W dniach 10 - 12 września 2014 roku w Poroninie odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji reprezentowanego przez insp. Eligiusza Kubickiego z Naczelnikami Wydziałów dw. z Korupcją i Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji.

Podczas odprawy podsumowane zostały efekty  zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz gospodarczej osiągnięte przez poszczególne garnizony Policji za okres od stycznia do lipca 2014 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2013.

Zaproszeni na odprawę przedstawiciele Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przedstawili prezentacje dotyczące odpowiednio: „Dostępu Policji do bazy danych KSI SIMIK”, „Współpracy pomiędzy Policją a Wywiadem Skarbowym”, Produktów i usług Europolu oferowanych państwom członkowskim UE oraz Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE” oraz „Nieprawidłowości przy uboju zwierząt – zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi”.

Dodatkowo podczas odprawy omówione zostały zagadnienia związane z aktualną problematyką ujawniania i zabezpieczania mienia, z planowanymi  zmianami w kodeksie postepowania karnego a także ze zmianami legislacyjnymi  dotyczącymi stosowania przez Policję procedury określonej w art. 19 Ustawy o Policji”. 

Powrót na górę strony