Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III edycja warsztatów szkoleniowych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej

Data publikacji 24.09.2014

Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji zorganizowało w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Szklarskiej Porębie III edycję warsztatów szkoleniowych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej.

W dniach 17 – 19 września 2014 roku Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji zorganizowało w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Szklarskiej Porębie III edycję warsztatów szkoleniowych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. Beneficjentami szkolenia byli funkcjonariusze komórek dochodzeniowo – śledczych oraz operacyjnych wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji - łącznie 98 osób.

Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni trenerzy reprezentujący m.in. Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Izbę Skarbową w Poznaniu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Przedstawili oni uczestnikom tematy
z zakresu procederu prania  pieniędzy, karuzel podatkowych, działalności parabanków, piramid finansowych, odwróconego łańcucha dystrybucji leków oraz zmów przetargowych.

Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez jego uczestników, którzy wskazywali, iż zostało ono przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z ich oczekiwaniami a przekazywane treści formułowane były w sposób interesujący i zrozumiały.

Powrót na górę strony