Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja z okazji obchodów Dnia Unii Europejskiej Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 23.10.2015

W dniu 19 października 2015 r. w hotelu Gromada Centrum w Warszawie  z okazji Dnia Unii Europejskiej Przeciwko Handlowi Ludźmi, który jest obchodzony 18 października, odbyła się konferencja pt.: „Sieci organizacji pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi,  praktyka niemiecka i ukraińska oraz aktualna sytuacja  w Polsce”. Organizatorem była La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych doświadczeń organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskiej  Sieci  Organizacji Przeciwko Handlowi Ludźmi, a także zaprezentowania doświadczeń zagranicznych.  Gośćmi specjalnymi  byli dr Katarzyna Zentner z Poradni dla mobilnych pracowników (Beratungstellefuer mobile Beschaeftigte) w Hanowerze oraz Olena Kalbus z Centrum Kobiece Perspektywy z Lwowa. Biuro Służby Kryminalnej KomendyGłównej Policji reprezentowali podinsp. Michał Grzelec – naczelnik WHL BSK KGP oraz mł. insp. Adam Pęśko – radca w ww. wydziale.

 

W trakcie konferencji dr Laura Koba z Fundacji La Strada przedstawiła ewolucje pojęcia handlu ludźmi od stanu niewolnictwa do obecnych form wykorzystywania człowieka przez człowieka, przykłady działalności grup zorganizowanych zajmujących się tym rodzajem przestępczości, zwróciła także uwagę na dostosowanie metod działania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi adekwatnie do zdiagnozowanego problemu. Największy kryzys migracyjny we współczesnej historii Europy i ponad pół miliona uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu a zagrożenie handlem ludźmi było tematem wystąpienia dr Katarzyny Przybysławskiej z Centrum Pomocy Prawej im. Haliny Nieć z Krakowa. Piotr Lewko ze Stowarzyszenia Ovum z Gdyni wskazał formy działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie ryzyka zastania pokrzywdzonym przestępstwem handlem ludźmi poprzez działania profilaktyczne podczas imprez masowych, czego przykładem może organizacja w dniu 18 października 2015 r. w Słupsku I Biegu ku świadomości o handlu ludźmi.

Dr Katarzyna Zentner przedstawiła doświadczenia niemieckie na podstawie ogólnoniemieckiej sieci pomocy ofiarom handlu ludźmi – Poradni dla mobilnych pracowników (Beratungstellefuer mobile Beschaeftigte) działającej na terenie Dolnej Saksonii, która specjalizuje się w udzielaniu pomocy ofiarom wykorzystywania w pracy na terenie Niemiec i poza jego granicami oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi z krajów pochodzenia osób wykorzystywanych mających na celu prowadzenia działań profilaktycznych na terenie Niemiec. Doświadczenia ogólnoukraińskiej koalicji organizacji społecznych przeciwdziałających handlowi ludźmi (OKOS PHL), która powstała w czerwcu 2011 r. i skupia 29 organizacji członkowskich były tematem wystąpienia Oleny Kalbus. Koalicja powstała m.in. w celu wywierania efektywnego wpływu społeczeństwa ukraińskiego na kształtowanie polityki państwa w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz podniesienia stanu świadomości wśród społeczeństwa o zagrożeniu wynikającym z tego procederu przestępczego, czego przykładem może być realizacja programu „Tylko samochody nadają się na części zamienne” dotyczącego nielegalnej transplantacji organów.

Powrót na górę strony