Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe "Praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nimi powiązanych"

Data publikacji 23.10.2015

W dniach 7 – 9 października 2015r na terenie WSPol w Szczytnie odbyły się warsztaty szkoleniowe „Praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nimi powiązanych”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Wydział do Walki z Handlem Ludźmi BSK KGP w ramach realizacji zadań określonych w Krajowym Planie Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013 – 2015. Głównym moderatorem spotkania był Naczelnik ww. Wydziału – podinsp. Michał Grzelec.

W spotkaniu wzięli udział liderzy oraz funkcjonariusze Zespołów do walki z handlem ludźmi Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji, koordynator CBŚP i policjanci wspomagający z poszczególnych zarządów CBŚP oraz członkowie Grupy Roboczej międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi: z-ca dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej Piotr Mierecki oraz główny specjalista Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludzi Departamentu Polityki Migracyjnej pani Aneta Suda.

            Przedsięwzięcie szkoleniowe poświęcone było aktualnym problemom w pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjnej, w tym funkcjonowania w praktyce zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie zapobiegania i wykrywania przestępstwa handlu ludźmi oraz innych czynów zabronionych z nim związanych. W trakcie warsztatów koordynatorzy dzieli się metodami pracy wypracowanymi w garnizonach. Pozwoliło to na wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie prowadzenia postępowań z zakresu handlu ludźmi.

            Ponadto uczestnicy szeroko przedyskutowali zmiany kodyfikacyjne oraz nowelizację procedury karnej przy jednoczesnym ich wpływie na prowadzenie postępowań z zakresu handlu ludźmi. Wykład na ten temat przedstawił wykładowca Szkoły Policji w Pile, prowadzący specjalistyczny kurs w zakresie zwalczania handlu ludźmi – podinsp. Krzysztof Sawicki. Poruszono również ważne kwestie odnośnie realizacji przepisów Ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Dane dotyczące stanu realizacji Ustawy przedstawił Naczelnik Wydziału Kryminalnego BSK KGP – nadkom. Marcin Michta. Uczestnicy warsztatów przeprowadzili ciekawą dyskusję, która wywiązała się w związku z wystąpieniem eksperta Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia – podinsp. Zenona Abramczuka, odnośnie znaczenia dokonywania zabezpieczeń majątkowych w celu ukrócenia procederu współczesnego niewolnictwa.

            Swoje wystąpienia w trakcie warsztatów mieli również przedstawiciele MSW: z-ca dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej Piotr Mierecki oraz główny specjalista Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludzi Departamentu Polityki Migracyjnej pani Aneta Suda. W swoich prezentacjach prelegenci omówili dane uzyskane przez Ministerstwo w zakresie zwalczania handlu ludźmi za lata 2012 – 2014. Jednocześnie poruszona została ważna kwestia małoletnich ofiar handlu ludźmi, w tym związanych z tym zagadnieniem szeregu barier od psychologicznych po językowe i kulturowe. Kwestia pomocy najbardziej bezbronnym ofiarom przestępstwa handlu ludźmi czyli dzieciom została uznana za jedno z ważniejszych zadań dla funkcjonariuszy zajmujących się tego rodzaju przestępczością.

            Dodatkowo omówione zostało zagadnienie współpracy międzynarodowej na polu zwalczania handlu ludźmi, gdzie dzięki uprzejmości brytyjskiego oficera łącznikowego NCA – Davida Magnusa oraz polskiego oficera łącznikowego policji na Ukrainie – mł.insp. Tomasza Bieleckiego, szczegółowo przeanalizowano formy i sposoby wymiany informacji z Wielką Brytanią i Ukrainą.

 

             

oprac./wyk.

st.asp. Magdalena Potentas WHL BSK KGP

Powrót na górę strony