Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAKOPANE 12 – 16 października 2015 r. – WARSZTATY SZKOLENIOWE POŁĄCZONE Z ODPRAWĄ SŁUŻBOWĄ

Data publikacji 27.10.2015

W dniach 12 – 16 października 2015 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty szkoleniowe połączone z odprawą służbową kadry kierowniczej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z Naczelnikami Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji (WWK KWP/KSP) oraz Naczelnikiem Wydziału Analizy Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji (WAK CBŚP).

Z Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji (BSK KGP) w odprawie uczestniczyli Zastępcy Dyrektora BSK KGP insp. Andrzej Naperty i insp. Tomasz Józefiak, Naczelnik Wydziału Obsługi Informacyjnej, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Zastępca Naczelnika Wydziału Analizy Kryminalnej oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS.

W trakcie warsztatów przedstawiciele BSK KGP przekazali informacje o wykorzystaniu przez poszczególne garnizony Policji funkcjonującej w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) instytucji „niejawnego nadzorowania” w zwalczaniu przestępczości, zasadach tzw. „linkowania” wpisów w SIS, zakresie danych otrzymywanych przez Policję z Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) dla potrzeb zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw, omówiono również zasady dostępu osób do danych przetwarzanych w SIS i VIS, w tym procedurę dodawania tzw. „tożsamości przywłaszczonej” w SIS, nowe funkcjonalności Aplikacji Frejzap – KCIK oraz wykorzystywania zasobów informacyjnych KCIK przez poszczególne garnizony Policji. Przedstawiono również zagadnienia spójności i jakości danych gromadzonych w zbiorach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), terminowość ich wprowadzania, korekty statystyczne, kierunki rozwoju KSIP oraz nowe funkcjonalności dostępu do informacji ze zbiorów pozapolicyjnych, w tym zbiorów międzynarodowych a także dyskutowano o nowych kierunkach i przyszłości analizy kryminalnej, stopniu zaawansowania prac nad budową nowego Systemu Informacji Operacyjnej (SIO II).

Naczelnicy WWK KWP/KSP oraz Naczelnik AK CBŚP zaprezentowali efekty pracy podległych komórek, przykłady analiz kryminalnych, w których wykorzystanie informacji z systemów policyjnych i pozapolicyjnych doprowadziło do wytypowania sprawców przestępstw a także wdrożenie zintegrowanego środowiska wspomagania analizy kryminalnej „LINK” w garnizonie śląskim, w tym wykorzystania oprogramowania do wykonywania wstępnego przetwarzania oraz wizualizacji danych teleinformatycznych oraz przedstawiono założenia projektu „Dolnośląska Platforma Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie i Porządku Publicznym”, nad którym pracuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Przedmiotowe warsztaty stanowiły cenną platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań stosowanych w analizie kryminalnej przez poszczególne garnizony oraz wymianę informacji w zakresie możliwości wykorzystania systemów informatycznych w zakresie zarówno pracy operacyjnej, jak również w procesie wykrywczym. 

Powrót na górę strony