Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa szkoleniowa koordynatorów ds. zwalczania przestępstw z nienawiści komend wojewódzkich/Stołecznej Policji

Data publikacji 16.12.2015

W dniach 21 – 23 września 2015 r. Biuro Służby Kryminalnej KGP zorganizowało w Hotelu „Olimpia” w Poznaniu odprawę szkoleniową koordynatorów ds. zwalczania przestępstw z nienawiści komend wojewódzkich/Stołecznej Policji.

W odprawie uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Tomasz JÓZEFIAK, Dyrektor Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków MSW Danuta GŁOWACKA-MAZUR, Prokurator Tomasz LEJMAN z Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, Sędzia Paweł KACZOR z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Radca Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Anna MAZURCZAK, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof ŁASZKIEWICZ, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BSK KGP nadkom. Michał BIAŁĘCKI, koordynator krajowy w zakresie zwalczania przestępstw z nienawiści kom. Magdalena KROLL.

Celem przedsięwzięcia szkoleniowego było:

  • identyfikacja skali zjawiska przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych na terenie poszczególnych garnizonów Policji,
  • omówienie sposobów gromadzenia danych o wszczętych i zakończonych postępowaniach przygotowawczych dot. przestępstw popełnianych z nienawiści,
  • zapoznanie się z orzecznictwem Sądów w sprawach o przestępstwa popełniane z nienawiści,
  • rozpoznawanie i zapobieganie tej kategorii przestępstw także w cyberprzestrzeni.
Powrót na górę strony
Polska Policja