Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH WYKORZYSTYWANYCH POPRZEZ KSI DLA INSTRUKTORÓW Z GARNIZONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO, POMORSKIEGO I LUBUSKIEGO

Data publikacji 26.06.2017

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 9 czerwca br. odbyła się kolejna edycja szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI dla instruktorów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482 z późn. zm.).

Szkolenie zorganizowane zostało przez Biuro Bezpieczeństwa Informacji KGP, w którym udział w roli trenerów wzięli przedstawiciel Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Biura Bezpieczeństwa Informacji oraz  Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Przeszkolono łącznie 38 funkcjonariuszy z garnizonu zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego, którzy nabyli uprawnienia instruktora do przeszkolenia w swoich jednostkach pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez KSI.

Kolejne szkolenie planowane jest w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Powrót na górę strony
Polska Policja