Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa decyzja w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Data publikacji 22.08.2017

Z dniem 25 sierpnia 2017 roku wchodzi w życie Decyzja Nr 182 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych zmieniająca dotychczasową Decyzję Nr 402 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2013 roku w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja