Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych

Data publikacji 13.07.2021

W ramach projektu „Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych” (FIN LINK) nr DOB-BIO9/33/01/2018 realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji wspólnie z konsorcjum odpowiedzialnym za realizację projektu w skład którego wchodzą: Laboratorium Informatyki Śledczej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz E-nform Sp. z o. o., w dniach 7 - 8 lipca 2021 roku zorganizowali spotkanie dotyczące oprogramowania wspomagającego analizę kryminalną.

Uczestnikom przedstawiono i omówiono aktualne wyniki prac nad takimi narzędziami jak:

- Baza analityczna DBLink – baza udostępniająca szereg usług pozwalających na elastyczne projektowanie przez użytkownika niezbędnych modeli danych, a następnie ładowanie konkretnych zbiorów danych i ich dalsze przetwarzanie.

- Platforma analityczna LINK3 – aplikacja udostępnia zaawansowane narzędzia do importu, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych.

- Aplikacja wspomagająca import danych IMEX3 – umożliwiająca konwersję dokumentów tekstowych o niejednolitej strukturze do formy tabelarycznej.

- Aplikacja do konwersji danych – pozwala na przetwarzanie danych zawartych w księgach wieczystych, dokumentach Krajowego Rejestru Sądowego oraz analizy plików danych PNR.

- Aplikacja Mixer – służąca do anonimizowania i szyfrowania danych wrażliwych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organów ścigania oraz służb specjalnych tj.: Ministerstwa Finansów, Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, AW, ABW, CBA, SWW oraz SKW.

Powrót na górę strony