Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla liderów dedykowane praktycznym aspektom dostępu Policji do danych PNR

Data publikacji 04.08.2021

W dniach 15 i 16 lipca 2021 r. przedstawiciele Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji (WADSiV BWiIK KGP) przeprowadzili szkolenie dla liderów m.in. z komend wojewódzkich/stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz biur Komendy Głównej Policji dedykowane praktycznym aspektom dostępu Policji do danych PNR.

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej a jego celem było przedstawienie najlepszych praktyk i doświadczeń pozwalających na skuteczne pozyskiwanie danych PNR. Na szkoleniu przedstawiono m.in. warunki uzyskania dostępu do danych PNR oraz omówiono wnioski o przekazanie danych PNR (rodzaje, zakres, zasady ich składania).

Ponadto, zaprezentowano koncepcję jednego punktu kontaktowego w Policji (PK) umożliwiającego dostęp Policji, do celów kryminalnych, do wielkoskalowych systemów informacyjnych UE już działających tj. VIS, PNR oraz tych, których uruchomienie planowane jest w najbliższym czasie tj. EES (system wjazdu/wyjazdu) i ETIAS (system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż). Zgodnie z ww. koncepcją zadania PK realizował będzie WADSiV BWiIK KGP.

Powrót na górę strony