Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych

Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP w latach 2019-2021 realizowało projekt współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” nr projektu PL/2018/PR/0054. W ramach projektu przeprowadzono cykl certyfikowanych szkoleń z zakresu wykonywania geoprzestrzennych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS przez centrum szkoleniowe firmy ESRI Polska w Warszawie.

Niniejszy projekt  był kontynuacją projektu pt. "Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych" nr projektu: PL/2017/PR/0010 realizowanego przez BWiIK KGP w latach 2017-2019, również był współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W obu projektach w szkoleniach udział wzięli przedstawiciele wszystkich komórek ds. analizy kryminalnej KWP, KSP, CBŚP, BSWP oraz przedstawiciele Szkoły Policji w Pile, WSPOL w Szczytnie i WAK BWiIK KGP.

Łącznie w szkoleniach z obsługi oprogramowania ArcGIS na poziomie podstawowym udział wzięło 164 osoby, a 44 z nich pogłębiło swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniu na poziomie zaawansowanym. Dodatkowo w projekcie nr PL/2017/PR/0010 przeszkolono 25 osób z obsługi oprogramowania Mercury do analizy danych retencyjnych w komunikacji GSM. Realizacja ww. projektów zaowocowała największym przedsięwzięciem szkoleniowym w historii stosowania analizy kryminalnej w Policji w oparciu o certyfikowany ośrodek szkoleniowy.

Udział w szkoleniu przełoży się na podniesienie zdolności Policji w zakresie zwiększenia możliwości pozyskiwania oraz przetwarzania informacji wykorzystywanych przy wykonywaniu operacyjnych i strategicznych analizy kryminalnych opartych o dane geoprzestrzenne.

Pozwoli to również na zwiększenie liczby analiz kryminalnych wykorzystywanych w działaniach Policji i skrócenie czasu sporządzania analiz, w których wykorzystuje się dane geoprzestrzenne.

Powrót na górę strony