Bieżące informacje

Policja.pl

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE Z ZAKRESU PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW WYKORZYSTANIA SIS II

Data publikacji 12.11.2021

W dniu 28 października br. pracownicy Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji (BWiIK KGP) przeprowadzili szkolenie dla przedstawicieli Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz podległej delegatury w Nowym Sączu.

Z uwagi na panującą sytuację epidemicznej w kraju, szkolenie połączone z warsztatami, zostało zorganizowane w formie wideokonferencji.

Podczas przedmiotowego szkolenia pracownicy Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP omówili aspekty prawne i praktyczne Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), w szczególności:

  • uprawnienia i obowiązki wojewody w związku z dostępem do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), w tym zasady bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych przez KSI oraz odpowiednie szkolenia użytkowników systemu,
  • zasady dokonywania wpisów, w tym zapewnienie odpowiedniej jakości danych wprowadzanych do SIS,
  • funkcjonalności aplikacji dostępowej WWW SIS, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi wojewodzie do dostępu do wglądu i wpisu danych do SIS.
Powrót na górę strony