Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie pn. „Przetwarzanie dokumentów tekstowych z użyciem aplikacji IMEX3 – Edycja II”

Data publikacji 06.12.2021

W dniach 3, 10, 17 oraz 24 października 2021 roku Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji wspólnie z Laboratorium Informatyki Śledczej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przeprowadził certyfikowane szkolenie pn. „Przetwarzanie dokumentów tekstowych z użyciem aplikacji IMEX3 – Edycja II”.

Wymienione szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych” (FIN LINK) nr DOB-BIO9/33/01/2018 realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR,

Aplikacja IMEX3 wspomaga ekstrakcję danych ze źródeł nieustrukturyzowanych, umożliwia konwersję dokumentów tekstowych o niejednolitej strukturze do formy tabelarycznej. Architektura oprogramowania oparta na optymalizacji algorytmów dopasowywania poszczególnych elementów do wzorca pozwala użytkownikowi przetwarzać pliki tekstowe oraz arkusze kalkulacyjne zawierające między innymi wykazy transakcji bankowych, wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, elektroniczne faktury czy logi z serwerów. Oprogramowanie w sposób znaczący ułatwia i przyśpiesza pracę analityków w całym kraju.

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej i pozwoliło na zapoznanie uczestników z podstawowymi, zaawansowanymi oraz nowymi funkcjami wprowadzonymi w narzędziu IMEX3. Całość szkolenia przyczyniła się do zwiększenia możliwości przetwarzania informacji, w szczególności danych bankowych, przez komórki ds. analizy kryminalnej.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż udział w tego typu szkoleniach, analityków kryminalnych z różnych komórek wywiadu kryminalnego, znacząco przyczynia się do rozszerzania funkcjonalności oprogramowania zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników.

W przedmiotowym szkoleniu udział wzięły 83 osoby z komórek wywiadu kryminalnego KGP, KSP, KWP, CBŚP oraz BSWP.

Powrót na górę strony