Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH Z ZAKRESU PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW WYKORZYSTANIA SIS II

Data publikacji 17.12.2021

W dniu 13 grudnia br. pracownicy Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji przeprowadzili szkolenie online dla przedstawicieli Wydziału Wsparcia Systemów Konsularnych Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podczas ww. szkolenia omówione zostały aspekty prawne dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen, m.in. w zakresie uprawnień i obowiązków Ministra Spraw Zagranicznych związanych z dostępem do danych SIS, zasad bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez KSI oraz trybu nadawania uprawnień i wymaganych szkoleń dla użytkowników systemu.

Dodatkowo, drugą część szkolenia przeprowadzono w formie interaktywnych warsztatów obejmujących praktyczne wykorzystanie funkcjonalności dostępnych w ramach aplikacji WWW SIS. Omówiono również zasady wglądu do danych SIS oraz zasady zapewniające odpowiednią jakość danych wprowadzanych do systemu.

Powrót na górę strony