Bieżące informacje

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie pn. „Wstęp do wyrażeń regularnych”

Data publikacji 27.12.2021

W dniach 15 – 16 grudnia 2021 roku Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji wspólnie z Laboratorium Informatyki Śledczej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przeprowadził szkolenie pn. „Wstęp do wyrażeń regularnych”.
Wymienione szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych” (FIN LINK) nr DOB-BIO9/33/01/2018 realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR.

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej i pozwoliło na zapoznanie uczestników z podstawami wyrażeń regularnych mających bardzo szerokie zastosowanie w użytkowanym przez analityków kryminalnych oprogramowaniu. Wyrażenia regularne określają czy podany ciąg znaków pasuje do zadanego wzorca, dzięki czemu analityk posługujący się wyrażeniami regularnymi w sposób efektywny może dokonywać przeszukiwania dużych zbiorów danych tekstowych w poszukiwaniu interesujących go informacji.

W przedmiotowym szkoleniu udział wzięło ponad 90 osób z komórek wywiadu kryminalnego KGP, KSP, KWP, CBŚP, BSWP oraz policjanci z innych jednostek, wykorzystujący na co dzień w swojej pracy ten sposób analizy danych.

Powrót na górę strony