Bieżące informacje

Policja.pl

Seminarium Analizy Kryminalnej organizowane przez Krajową Administrację Skarbową

W dniach 18-20 maja 2022 roku we Wrocławiu odbyło się Seminarium Analizy Kryminalnej organizowane przez Krajową Administrację Skarbową. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Leszka Sygułę.

W seminarium wzięli udział goście honorowi: Anna Chałupa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Mariusz Gojny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, partnerzy ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W jednym miejscu spotykali się eksperci, którzy na co dzień zajmują się centralnym elementem szerszej całości określanej mianem wywiadu kryminalnego. Seminarium było doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących analizy kryminalnej, która jest nieocenionym narzędziem w wykrywaniu przestępczości gospodarczo-finansowej. Szczególną uwagę poświęcono kierunkom rozwoju analizy kryminalnej, możliwościom wsparcia procesu decyzyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach operacyjnych.

Analitycy kryminalni z Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji zaprezentowali nowoczesne narzędzia informatyczne wdrożone w Policji na potrzeby analizy informacji.

Szczególnie wyróżniony przez organizatorów Seminarium został Zastępca Dyrektora BWiIK KGP insp. Robert Malinowski, któremu w podziękowaniu za osobiste zaangażowanie we wdrażanie analizy kryminalnej oraz tworzenie struktur analitycznych w administracji skarbowej wręczono pamiątkową tablicę.

 

Powrót na górę strony