Bieżące informacje

Policja.pl

Szkolenie pn. „Wykorzystanie w Policji danych SIS, VIS oraz PNR na potrzeby prowadzonych postępowań i czynności operacyjno-rozpoznawczych”

Data publikacji 28.10.2022

W dniach 19-21 października 2022 roku Wydział Administrowania Danych SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP w Słoku koło Bełchatowa przeprowadził szkolenie dotyczące „Wykorzystania w Policji danych SIS, VIS oraz PNR na potrzeby prowadzonych postępowań i czynności operacyjno-rozpoznawczych”.

Podczas ww. szkolenia omówione zostały m.in. zasady dostępu do danych PNR (dane o przelocie pasażera) i danych Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w Policji oraz praktyczne aspekty wykorzystania tych danych na potrzeby prowadzonych postępowań i czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przedstawiono również główne założenia interoperacyjności wielkoskalowych systemów informacyjnych UE, tj.: Systemu Informacyjnego Schengen SIS, VIS, Systemu wjazdu/wyjazdu (EES), Europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), Systemu zarządzania europejskimi wnioskami azylowymi (EURODAC) oraz Europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS-TCN), jako narzędzia wspomagającego pracę organów ściągania w celu efektywniejszego zwalczania poważnej przestępczości. Omówiono także nadchodzące zmiany w Systemie Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SISRecast) ze  szczególnym uwzględnieniem nowych kategorii danych oraz funkcjonalności ułatwiających identyfikację osób poszukiwanych i wykrywanie przypadków posługiwania się wieloma tożsamościami.

W szkoleniu wzięło udział 39 funkcjonariuszy komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji wykorzystujących na co dzień w swojej pracy informacje z systemów informacyjnych UE.

Powrót na górę strony