Bieżące informacje

Policja.pl

XIX Sympozjum Analityków Kryminalnych Policji - „Kryptoaktywa i cyberprzestrzeń –wyzwania i potrzeby współczesnej analizy kryminalnej” Ryn, 18-21 października 2022 roku

Data publikacji 31.10.2022

W dniach 18-21 października 2022 roku w miejscowości Ryn na Mazurach odbyło się XIX Sympozjum Analityków Kryminalnych Policji. Sympozjum zostało zorganizowane przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były „Kryptoaktywa i cyberprzestrzeń – wyzwania i potrzeby współczesnej analizy kryminalnej”. Honorowymi gośćmi sympozjum byli jedni z pierwszych analityków kryminalnych, którzy wdrażali analizę kryminalną w policji ponad dwadzieścia lat temu tj. nadinsp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, nadinsp. Piotr Mąka – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, nadinsp. Marek Ślizak – Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: nadinsp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, oraz insp. Grzegorz Napiórkowski – Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Sympozjum otworzył Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji mł. insp. Karol Stojak podkreślając znaczenie informacji we współczesnym świecie oraz rolę analityków kryminalnych.

W pierwszym dniu sympozjum przeprowadzono trzecią edycję konkursu na Lidera Analityków Kryminalnych Policji. W konkursie zaprezentowało się 18 analityków kryminalnych z komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przedstawiając efekty swojej pracy. Laureatów wyłoniono w głosowaniu, w którym brali udział przedstawiciele poszczególnych KWP/KSP oraz BSWP, CBŚP, CBZC i WAK BWiIK KGP. Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

·    I miejsce (tytuł Lidera Analityków Kryminalnych Policji 2022) – podkom. Ernest Sar z Wydziału w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestęczości z prezentacją pt. „Hexagon”

·     II miejsce – asp. sztab. Wojciech Zabawski z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Łodzi z prezentacją pt. „Oszustwa nagminne (Miliony monet)”

·     III miejsce – nadkom. Grzegorz Sarach z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku z prezentacją pt. „Nowoczesne metody ujawniania sprawców przestępstw na bazie analizy dotyczącej pobicia ochroniarza”.

Prelegenci  pokazali skalę pracy analityka kryminalnego w Policji, zwracali uwagę na problemy jakie napotykali podczas analiz oraz wskazywali sposoby ich rozwiązywania.  Przedstawiali  sposoby i narzędzia informatyczne, z których korzystali podczas swojej pracy. Ujawniali metody działania sprawców oraz stosowane przez nich techniki pomagające uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny, a także co najcenniejsze omawiali rozwiązania umożliwiające ich wytypowanie i identyfikację. 

Laureaci konkursu otrzymali z rąk Dyrektora BWiIK KGP mł. insp. Karola Stojaka pamiątkowe statuetki.

Sympozjum jest tradycyjnie doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz poglądów dotyczących najbardziej palących kwestii związanych ze współczesną analizą kryminalną. Podczas drugiego i trzeciego dnia spotkania poruszana była tematyka związana z przetwarzaniem i analizą danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych oraz  rozbudowy systemów informatycznych istotnych z punktu widzenia gromadzenia i analizy danych niezbędnych w pracy analityków. W obszerny sposób przedstawiono również problematykę związaną z analizowaniem danych na temat kryptowalut oraz coraz bardziej istotne w pracy analityków pozyskiwanie danych z otwartych źródeł (OSINT).

Po zakończeniu wszystkich wystąpień głos zabrał Zastępca Dyrektora BWiIK KGP insp. Robert Malinowski, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zakończył XIX Sympozjum Analityków Kryminalnych.

Powrót na górę strony