Bieżące informacje

Policja.pl

Szkolenie z wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Data publikacji 07.03.2023

W dniu 1 marca 2023 r. w Warszawie pracownicy Sekcji Całodobowej Obsługi Punktu Kontaktowego PNR Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z zasad dostępu do danych PNR oraz przetwarzania tych danych w Policji.

Podczas ww. szkolenia pracownicy Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS BWiIK KGP przedstawili praktyczne aspekty i możliwości efektywnego wykorzystania danych PNR w Policji na potrzeby prowadzonych postępowań i czynności operacyjno-rozpoznawczych.

W szkoleniu udział wzięło 43 funkcjonariuszy z Zarządów oraz Wydziałów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z całej Polski.

Powrót na górę strony