Kierownictwo

Policja.pl

KIEROWNICTWO BIURA

DYREKTOR BIURA
mł. insp. Karol STOJAK

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW ANALIZY KRYMINALNEJ I WERBUNKU

insp. Robert MALINOWSKI

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OBSŁUGI INFORMACYJNEJ

insp. Marek BOROŃ 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU OBSŁUGI INFORMACYJNEJ
mł. insp. Stanisław DYREK 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU OBSŁUGI INFORMACYJNEJ
nadkom. Jarosław JANCZY 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU - KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH
mł. insp. Krzysztof ZYNEK

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU - KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH
podinsp. Aneta STOBIECKA-MIKOŁAJCZYK 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTROWANIA DANYMI SIS I VIS
Magdalena BAKUŁA

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU ADMINISTROWANIA DANYMI SIS I VIS
podinsp. Izabela CZECZOTT

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ANALIZY KRYMINALNEJ
mł. insp. Dariusz BABISZ

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU ANALIZY KRYMINALNEJ
podkom. Grzegorz TYSZKA 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU WERBUNKOWEGO
mł. insp. Paweł GWARDIAK

NACZELNIK WYDZIAŁU OGÓLNEGO
mł. insp. Paweł OBRĘBSKI

 

 

 

Powrót na górę strony