Informacje o projekcie

Policja.pl

O projekcie

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w styczniu 2014 r. złożyło wniosek aplikacyjny dla projektu: "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" w ramach naboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach jednego z programów operacyjnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009 r. – 2014 r.). Projekt otrzymał 94 punkty (na 100 punktów) i uplasował się na 1 miejscu listy rankingowej.

Projekt ma charakter centralny – jest skierowany do krajowych i zagranicznych adresatów:

 • krajowi adresaci – przedstawiciele m.in.:
  Policji
  sądów
  prokuratur
  Urzędu do Spraw Cudzoziemców
  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Straży Granicznej
  Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • zagraniczni adresaci – przedstawiciele m.in.:
  Komisji Europejskiej
  EU – LISA
  Sekretariatu Generalnego Rady
  eksperci Państw Członkowskich.

Okres realizacji: 01 lipca 2014 r. – 31 grudnia 2016 r.

Łączna wartość projektu: 4 905 975 PLN, w tym:

 • dofinansowanie z funduszy norweskich: 4 170 078 PLN,
 • współfinansowanie: 735 897  PLN

 

Projekt obejmuje:

 

 • organizację konferencji krajowych:
  Poznań 03–05.09.2014
  Wrocław 08–10.10.2014
  Gdańsk 15–17.04.2015
  Kielce 01-03.06.2015
  Toruń 08–10.07.2015
  Wrocław 07–09.10.2015
  Kielce - 25–27.11.2015 – 2-dniowe seminarium specj.
  Poznań 17-19.02.2016

 

 • organizację cyklicznych szkoleń językowych (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) – dla funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych jednostek terenowych Policji, polskiego Biura SIRENE, polskiego N-SIS;

 

 • organizację cyklicznych szkoleń specjalistycznych i warsztatów - dla funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych jednostek terenowych Policji, polskiego Biura SIRENE, Centralnego Biura Śledczego Policji:

  "Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych"

  2014:

  17, 18, 19 września 2014
  1, 2, 3 października 2014
  26, 27, 28 listopada 2014
  2, 3 grudnia 2014

  2015:

  14, 15, 16 stycznia 2015
  5, 6 lutego 2015
  20 lutego 2015
  5, 6 marca 2015
  15, 16, 17 kwietnia 2015
  13, 14, 15 maja 2015
  29 maja 2015          
  11 czerwca 2015
  9, 10, 11 września 2015
  25 września 2015
  18, 19, 20 listopada 2015
  3, 4 grudnia 2015

  2016:

  3 edycje 01.2016
  2 edycje 02.2016
  2 edycje 03.2016 - odbędą się w innym terminie, szczegóły po zakończeniu procedury przetargowej
  2 edycje 06.2016
  2 edycje 08.2016
  1 edycja 11.2016

 "Pomoc prawna w sprawach karnych"

2014:

23, 24, 25 września 2014
21, 22, 23 października 2014
5, 6, 7 listopada 2014
4, 5 grudnia 2014

2015:

21, 22, 23 stycznia 2015
12, 13 lutego 2015
26, 27 marca 2015
22, 23, 24 kwietnia 2015
20, 21, 22 maja 2015
12 czerwca 2015
16, 17, 18 września 2015
25, 26, 27 listopada 2015
1, 2 grudnia 2015

2016:

4 edycje styczeń 2016
2 edycje luty 2016
3 edycje marzec 2016
1 edycja kwiecień 2016
1 edycja czerwiec 2016
2 edycje październk 2016
 

"Badania daktyloskopijne i biologiczne"

2014:

26 września 2014
24 października 2014
4 listopada 2014

"Praktyczne aspekty pracy z SIS oraz wymiana informacji innymi kanałami"

2015:

23, 24 lipca 2015
27, 28 sierpnia 2015
16, 17, 18 września 2015
21, 22, 23 października 2015

2016:

1 edycja maj 2016
1 edycja czerwiec 2016
3 edycje wrzesień 2016
3 edycje październik 2016
3 edycje listopad 2016

 

Projekt przyczyni się do:      

 • wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie SIS II na poziomie europejskim i krajowym 
 • rozwoju umiejętności językowych i wiedzy specjalistycznej z zakresu SIS II funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • wzrostu poziomu świadomości obywateli Polski w zakresie przysługujących im praw związanych z funkcjonowaniem SIS II

 

Fundusze norweskie:

Poprzez fundusze norweskie Norwegia przyczynia się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

 

Więcej na stronie:

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.org

www.eeagrants.org

Powrót na górę strony