Konferencje krajowe

Policja.pl

Konferencja krajowa we Wrocławiu (2014r.)

Data publikacji 13.10.2014

W dniach 08–10.10.2014r. we Wrocławiu odbyła się konferencja krajowa, druga z pięciu zaplanowanych w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” (dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

Konferencji przewodniczył insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, który razem z nadinsp. Wojciechem Ołdyńskim, Komendantem Wojewódzkim Policji, uroczyście otworzył konferencję w dniu 08.10.2014r.

Jej tematem przewodnim była:

 • problematyka poszukiwań osób zaginionych,
 • współpraca Zespołów Poszukiwań Celowych Wydziałów Kryminalnych KWP/KSP w ramach ENFAST.

To pierwsza konferencja, która obejmowała tak szeroko tematykę zaginięć osób, a tym samym pozwoliła na zapoznanie się z całym przebiegiem procesu poszukiwań prowadzonych z wykorzystaniem różnych kanałów i środków (SIS, wymiana informacji uzupełniających pomiędzy Biurami SIRENE, Zespoły Poszukiwań Celowych Wydziałów Kryminalnych KWP/KSP w ramach ENFAST, wykorzystanie bazy DNA), przybliżyła zasady współpracy pomiędzy Policją a Strażą Graniczną, jak też pokazała zaangażowanie podmiotów pozapolicyjnych – Fundacji ITAKA w wyjaśnianie tego rodzaju spraw, w tym pomoc jaka udzielana jest najbliższym osób zaginionych.

Możliwe było to dzięki dyskusji dotyczącej:

 • procesu poszukiwań prowadzonych przez Policję i Straż Graniczną,
 • strony prawnej (Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę jako podstawa prawna do ustalenia miejsca pobytu dziecka)
 • problematycznej kwestii porwań rodzicielskich

– prelegentami tych tematów byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacji ITAKA.


Oprócz wspomnianych powyżej aspektów zaginięć, w części typowo policyjnej zostały poruszone m. in. następujące kwestie:

 • prawne i praktyczne aspekty poszukiwań; procedury stosowane w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;
 • rola i zadania Biura SIRENE w procesie poszukiwania osób zaginionych wymagających ochrony/opieki;
 • migracja wpisów dotyczących osób zaginionych z KSIP do SIS;
 • identyfikacja zaginionych – rola bazy DNA;
 • współpraca Zespołów Poszukiwań Celowych Wydziałów Kryminalnych KWP/KSP
 • w ramach ENFAST;
 • linkowanie jako nowa funkcjonalność SIS II - możliwości wykorzystania przez organy ścigania.


Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele:

 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Fundacji ITAKA,
 • Straży Granicznej,
 • Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
 • Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
 • Biura Służby Kryminalnej Policji KGP,
 • jednostek terenowych Policji.

Łącznie w konferencji uczestniczyło 50 osób.

 

Kolejna konferencja, organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, będzie konferencją międzynarodową, a jej tematem przewodnim będą nowe kategorie przedmiotów wprowadzanych do SIS, w szczególności zaś problematyka związana z poszukiwaniem skradzionych/utraconych pojazdów, w tym wykorzystanie GPS/SIM, a także system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR. Konferencja odbędzie się w dniach 19–21.11.2014r. w Poznaniu. czytaj więcej

 

Pierwsza konferencja odbyła się w dniach 03-05.09.2014r. w Poznaniu. Tematem przewodnim była jakość danych wprowadzanych do SIS pod kątem ich dostosowania do wymogów SIS II oraz kwestie związane z tożsamością przywłaszczoną. czytaj więcej

 

Powrót na górę strony