Konferencje międzynarodowe

Policja.pl

Konferencja międzynarodowa w Poznaniu (2014r.)

Data publikacji 24.11.2014

W dniach 19-21.11.2014r. w Poznaniu odbyła się konferencja międzynarodowa, pierwsza z trzech zaplanowanych w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” (dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

Konferencji przewodniczył insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, który uroczyście otworzył konferencję w dniu 19.11.2014r.

Jej tematem przewodnim były nowe kategorie przedmiotów w SIS II.


Podczas konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • zmiany w słownikach SIS II, statystyka dotycząca nowych kategorii wpisów,
 • doświadczenia polskiego Biura SIRENE w zakresie nowych kategorii przedmiotów,
 • doświadczenia Polski w zakresie poszukiwań i odzyskiwania silników zaburtowych,
 • doświadczenia w zakresie poszukiwań i odzyskiwania utraconych pojazdów na przykładzie Bułgarii,
 • transgraniczne aspekty przestępczości samochodowej, w tym lokalizacja pojazdów z wykorzystaniem GPS, na przykładzie Polski, Austrii i Niemiec,
 • zasady wprowadzania wpisów z kategorii przedmiot,
 • zagadnienia związane z klonami pojazdów,
 • doświadczenia w zakresie Systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) na przykładzie Słowacji i Danii,
 • problematyka związana z wydawaniem wtórników tablic rejestracyjnych na przykładzie Polski i Szwajcarii,
 • krajowe procedury postępowania wobec krajowych i zagranicznych wpisów w SIS II dla kategorii unieważnionych dokumentów.


Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele:

 • Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
 • Biura Służby Kryminalnej Policji KGP,
 • jednostek terenowych Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Komisji Europejskiej,
 • Państw Członkowskich.

Łącznie w konferencji uczestniczyło 60 osób.

 

Kolejna konferencja międzynarodowa odbędzie się w dniach 06-08.05.2015r. we Wrocławiu.
czytaj więcej


Dotychczas w ramach projektu odbyły się dwie konferencje krajowe:

 • w dniach 03-05.09.2014r. w Poznaniu - tematem przewodnim była jakość danych wprowadzanych do SIS pod kątem ich dostosowania do wymogów SIS II oraz kwestie związane z tożsamością przywłaszczoną.
  czytaj więcej
 • w dniach 08-10.10.2014r. we Wrocławiu – tematem przewodnim była problematyka poszukiwań osób zaginionych oraz współpraca Zespołów Poszukiwań Celowych Wydziałów Kryminalnych KWP/KSP w ramach ENFAST.
  czytaj więcej

 

 

Powrót na górę strony