Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych

Policja.pl

Podstawowe Akty Prawne

Rozporządzenie MSW z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz.U. poz. 638, z późn. zm.)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony